Współpraca z Instytutem Lotnictwa

Firma 3D CONTROL podjęła współpracę z Instytutem Lotnictwa w ramach projektu „Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych – TEBUK”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

trebukProjekt stawia sobie za cel opracowanie wzorcowej metodyki oceny wpływu uszkodzeń na wytrzymałość i trwałość konstrukcji kompozytowych. Szybki rozwój procesów technologicznych w polskich przedsiębiorstwach pociąga za sobą konieczność certyfikowania wszystkich nowo powstałych urządzeń i wyrobów oraz opracowania odpowiednich norm prawnych. Koncept „TEBUK” przyczynia się do rozwiązania tego problemu poprzez opracowanie jednolitej metodyki obliczeniowej dla nowoczesnych produktów wykonanych z kompozytów.

Dzięki wdrażaniu do produkcji seryjnej produktów powstałych z wykorzystaniem opracowanej w wyniku realizacji projektu technologii, na rynek będzie mogło trafić więcej konstrukcji i podzespołów wykonanych z materiałów kompozytowych.