Współpraca z Instytutem Lotnictwa

Firma 3D CONTROL podjęła współpracę z Instytutem Lotnictwa w ramach projektu „Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych – TEBUK”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

trebukProjekt stawia sobie za cel opracowanie wzorcowej metodyki oceny wpływu uszkodzeń na wytrzymałość i trwałość konstrukcji kompozytowych. Szybki rozwój procesów technologicznych w polskich przedsiębiorstwach pociąga za sobą konieczność certyfikowania wszystkich nowo powstałych urządzeń i wyrobów oraz opracowania odpowiednich norm prawnych. Koncept „TEBUK” przyczynia się do rozwiązania tego problemu poprzez opracowanie jednolitej metodyki obliczeniowej dla nowoczesnych produktów wykonanych z kompozytów.

Dzięki wdrażaniu do produkcji seryjnej produktów powstałych z wykorzystaniem opracowanej w wyniku realizacji projektu technologii, na rynek będzie mogło trafić więcej konstrukcji i podzespołów wykonanych z materiałów kompozytowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

szesnaście − 10 =