Pomiary 3D

Wykonujemy pomiary i skanowanie 3D przyrządów i urządzeń dla wszystkich gałęzi przemysłu:
1. pomiary maszyn i urządzeń, poziomowanie, pomiary geometrii maszyn,
2. pomiary konstrukcji wielkogabarytowych (w promieniu 160 m od głowicy laserowej),
3. skanowanie wybranej powierzchni lub całego elementu oraz odniesienie zeskanowanego obiektu do modelu trójwymiarowego
4. skanowanie matryc, prototypów,
5. usługi z zakresu reverse engeeniering,
6. tyczenie punktów na posadzkach pod maszyny i urządzenia na podstawie Lay-out,
7. pomiary powtarzalności pracy maszyn w tym robotów produkcyjnych,
8. doradztwo techniczne.
Do każdego projektu dołączamy raporty pomiarowe w formacie PDF. Zapewniamy całkowitą poufność oraz profesjonalne wsparcie techniczne.


Elektryka przemysłowa:

1. okablowanie przyrządów oraz urządzeń,
2. zabudowa linii w kanały kablowe,
3. serwis instalacji,
4. wdrożenie pracowników utrzymania ruchu u klienta.


Pneumatyka przemysłowa:

1. instalacja pneumatyczna i hydrauliczna,
2. orurowanie przyrządów oraz urządzeń,
3. prefabrykacja wysp zaworowych oraz stacji filtrujących.


Doradztwo techniczne:

1. szkolenia z obsługi maszyn i urządzeń pomiarowych,
2. szkolenia z obsługi oprogramowania Metrolog XG oraz PolyWorks,
3. usługi w zakresie koordynacji projektów.