3D měření

Provádíme 3D měření a skenování přístrojů a zařízení pro všechna průmyslová odvětví:
1. měření strojů a zařízení, vyrovnávání, měření geometrie strojů,
2. měření velkogabaritních konstrukcí (do 160 m od laserové hlavy),
3. skenování vybrané plochy nebo celého dílu a přenos naskenovaného objektu do trojrozměrného modelu,
4. skenování matric, prototypů,
5. služby v oblasti reverzního inženýrství,
6. vyznačování bodů na podlahách pod stroje a zařízení podle Layout,
7. měření opakovatelnosti práce strojů, včetně výrobních robotů,
8. technické poradenství.
Ke každému návrhu přikládáme zprávy z měření v PDF formátu. Zajišťujeme úplnou důvěrnost a odbornou technickou podporu.


Průmyslová elektrická zařízení:

1. kabeláž přístrojů a zařízení,
2. uložení vedení do kabelových kanálů,
3. servis elektrických instalací,
4. zaškolení pracovníků provozu a údržby u zákazníka.


Průmyslová pneumatická zařízení:

1. pneumatická a hydraulická zařízení,
2. potrubí pro přístroje a zařízení,
3. prefabrikace ventilových ostrovů a filtračních stanic.


Technické poradenství:

1. školení z oblasti obsluhy měřících strojů a přístrojů,
2. školení z oblasti obsluhy programů Metrolog XG a PolyWorks,
3. služby v oblasti koordinace projektů.