3D meranie

Vykonávame 3D meranie a skenovanie prístrojov a zariadení pre všetky priemyselné odvetvia:
1. meranie strojov a zariadení, vyrovnávanie, meranie geometrie strojov,
2. meranie veľkogabaritných konštrukcií (do 160 m od laserovej hlavy),
3. skenovanie vybranej plochy alebo celého dielu a prenos naskenovaného objektu do trojrozmerného modelu,
4. skenovanie matríc, prototypov,
5. služby v oblasti reverzného inžinierstva,
6. vyznačovanie bodov na podlahách pod stroje a zariadenia podľa Layout,
7. meranie opakovateľnosti práce strojov, vrátane výrobných robotov,
8. technické poradenstvo.
Ku každému návrhu prikladáme správy o meraní v PDF formáte. Garantujeme úplnú dôvernosť a odbornú technickú podporu.


Priemyselné elektrické zariadenia:

1. kabeláž prístrojov a zariadení,
2. uloženie el. vedenia v káblových kanáloch,
3. servis elektrických inštalácií,
4. zaškolenie pracovníkov prevádzky a údržby u zákazníka.


Priemyselné pneumatické zariadenia:

1. pneumatické a hydraulické inštalácie,
2. potrubie pre prístroje a zariadenia,
3. prefabrikácia ventilových ostrovov a filtračných staníc.


Technické poradenstvo:

1. školenia z oblasti obsluhy meracích strojov a prístrojov,
2. školenia z oblasti obsluhy programov Metrolog XG a PolyWorks,
3. služby v oblasti koordinácie projektov.