Nowe usługi pomiarowe metodą stykową DEA GLobal

Z nowym rokiem poszerzamy zakres usług pomiarowych ,oprócz Laser Trackerów Leica AT 401 i AT 402 zakupiliśmy dwie maszyny pomiarowe współrzędnościoweDEA_GLOBAL_Silver_Performance

DEA Global 1

DEA Global 2 DEA Global 9.20.8 . Oprogramowanie pomiarowe Metrolog ,Czujniki Renishaw . W/w urządzenia będą służyć do pomiarów elementów karoserii oraz do pomiarów precyzyjnych wyrobów bądź części .