3D CONTROL je spoločnosť vytvorená ľuďmi s vášňou, ktorá nám umožňuje jedinečný prístup ku každému zákazníkovi a zaručuje starostlivosť o jeho potreby a požiadavky. Poskytujeme podporu firmám v oblasti 3D merania a skenovania strojov a zariadení v automobilovom, leteckom a zbrojárskom priemysle.
3D CONTROL sú predovšetkým ľudia, rýchlo sa vyvíjajúci team vynikajúcich inžinierov, technikov, vysoko kvalifikovaných odborníkov vo svojom obore. Na trhu sme prítomní od roku 2010 a od začiatku sme leadrom na trhu služieb v tomto odvetví.

PRACOVNÝ TEAM

Artur Geneli - prezes

Artur Geneli
predseda predstavenstva
technické záležitosti

Marian Domżalski - członek zarządu

Marian Domżalski
člen predstavenstva
ekonomické záležitosti

Paweł Jasik - członek zarządu

Paweł Jasik
člen predstavenstva
vedúci pracovného teamu

 

Piotr Hławiczka specjalista ds. pomiarów

Piotr Hławiczka
špecialista merania

Damian Jaworski - specjalista d/s pomiarów

Damian Jaworski
špecialista merania

Michał Neumann - specjalista d/s pomiarów

Michał Neumann
špecialista merania

Kaja Geneli - specjalista d/s pomiarów

Kaja Geneli
špecialista merania

Jakub Kwaśniewski - specjalista d/s pomiarów

Jakub Kwaśniewski
špecialista merania

Sebastian Dziarmaga

Sebastian Dziarmaga
špecialista merania

Adam Bandrowski - młodszy pomiarowiec

Adam Bandrowski
špecialista merania – junior

Artur Kita - pneumatyk

Artur Kita
technický pracovník

Arkadiusz Mazurek - pneumatyk

Arkadiusz Mazurek
technický pracovník

Przemysław Kita -pneumatyk

Przemysław Kita
technický pracovník

Krzysztof Białasik -pneumatyk

Krzysztof Białasik
technický pracovník

Marcin Rapcewicz - mechanik

Marcin Rapcewicz
mechanic

Michał Sadlak - mechanik

Michał Sadlak
mechanic

PROJEKTY