3D CONTROL je spoločnosť vytvorená ľuďmi s vášňou, ktorá nám umožňuje jedinečný prístup ku každému zákazníkovi a zaručuje starostlivosť o jeho potreby a požiadavky. Poskytujeme podporu firmám v oblasti 3D merania a skenovania strojov a zariadení v automobilovom, leteckom a zbrojárskom priemysle.
3D CONTROL sú predovšetkým ľudia, rýchlo sa vyvíjajúci team vynikajúcich inžinierov, technikov, vysoko kvalifikovaných odborníkov vo svojom obore. Na trhu sme prítomní od roku 2010 a od začiatku sme leadrom na trhu služieb v tomto odvetví.

PRACOVNÝ TEAM

Artur Geneli - prezes

Artur Geneli
predseda predstavenstva
technické záležitosti

Marian Domżalski - członek zarządu

Marian Domżalski
člen predstavenstva
ekonomické záležitosti

Paweł Jasik - członek zarządu

Paweł Jasik
člen predstavenstva
vedúci pracovného teamu

Piotr Hławiczka specjalista ds. pomiarów

Piotr Hławiczka
špecialista merania

Damian Jaworski - specjalista d/s pomiarów

Damian Jaworski
špecialista merania

Kaja Geneli - specjalista d/s pomiarów

Kaja Geneli
špecialista merania

Jakub Kwaśniewski - specjalista d/s pomiarów

Jakub Kwaśniewski
špecialista merania

PROJEKTY